Medlemskap i NNH

Som akupunktør er jeg medlem av Norske Naturterapeuters Hovedorganisasjon (NNH). NNH er den største offentlig godkjente fagorganisasjonen i Norge for naturterapeuter. At en terapeut har medlemskap i NNH garanterer en godkjent faglig bakgrunn. I tillegg stiller en offentlig godkjent fagorganisasjon krav til kvalitet og pasientsikkerhet.

For mer informasjon om NNH, se www.nnh.no