Fem element akupunktur

Akupunktur er en flere tusen år gammel behandlingsform som har vært praktisert i store deler av Østen. I de siste 50 årene har den også blitt mer og mer utbredt i vesten.

Det finnes ulike retninger innenfor den klassiske akupunkturen som hver har sin tilnærming til diagnose og behandling. Fem element akupunktur har en sterk tilknytning til akupunkturtradisjonens forståelse av mennesket som både kropp og sinn, og sammenhengen mellom de to. Dette innebærer at fysiske symptomer settes i en helhetlig sammenheng. I hjertet av fem element akupunktur ligger en forståelse av at mange av våre plager ofte kan ha dypereliggende årsaker. Denne formen for akupunktur, med dens brede tilnærming til helse og vitalitet, er derfor godt egnet til å møte det moderne menneskets behov. Eksempelvis er stress og indre uro en vanlig underliggende årsak til mange plager.

En del utøver akupunktur som ren symptombehandling. Behandling kun med fokus på symptomene kan gi tilfredsstillende resultater på kort sikt, men det er da sannsynlig at symptomene vil dukke opp igjen. Behandling av de underliggende ubalansene vil gi en mer varig bedring.

Med dens helhetlige tilnærming, og fokus på individuelt tilpasset behandling, kan fem element akupunktur også fremme en dypere forståelse av hvem vi er som mennesker. Når vi føler oss mer hjemme i oss selv får vi en større grad av indre ro og tilstedeværelse, og bedre kontakt med livets naturlige rytme. Det gir muligheten til å få tak på en større del av vårt potensial og våre indre ressurser.